Dagtid: 08-21 15 60 / Jour: 070-8670724 / E-post: info@advokatfritz.com

Ekonomisk familjerätt

Frågor som rör familjen är känsliga och ofta väldigt betydelsefulla för de som berörs. Därför är det viktigt att ha en kompetent och professionell jurist vid din sida när det krävs juridisk hjälp för att lösa en familjerättslig tvist.

Våra rättsområden innefattar alla typer av arvsrättliga frågor som till exempel uppdrag som boutredningsman, testamentsexekutor, ombud vid till exempel klander av testamente eller arvskifte, laglottskräkning och tvister om till exempel förskott på arv, minskning eller ökning av efterarv. Dessutom upprättar vi bouppteckningar, arvskiften och testamenten.

Vi arbetar också med bodelningar mellan makar och sambor, som bodelningsförättare eller som ombud för en av parterna vid till exempel klander av bodelning. Därutöver upprättar vi äktenskapsförord, samboavtal och andra familjerättsliga avtal.