Dagtid: 08-21 15 60 / Jour: 070-8670724 / E-post: info@advokatfritz.com

Rättsområden

Advokatbyrån Elisabeth Fritz AB är en av Sveriges främsta advokatbyråer specialiserad på brottmål, med inriktning på att företräda brottsoffer. Vi har gedigen kunskap och ett stort engagemang för att hjälpa dig som blivit utsatt för sexualbrott, våldsbrott och hedersrelaterad brottslighet.

Vi arbetar även med familjerätt, socialrätt samt asyl- och migrationsrätt. Vi får ofta förfrågningar om att föreläsa, hålla i utbildningar, vara sakkunniga och experter inom våra olika rättsområden.

Nedan kan du läsa mer om de rättsområden vi är specialiserade inom, samt vilka finansieringsmöjligheter som finns för att Du ska ha möjlighet till ett biträde av högsta kvalitet.

Brottmål – Målsägandebiträde

We fight for your justice!

Vi åtar oss uppdrag som målsägandebiträde för dig som har blivit utsatt för brott. Du kan begära oss när du gör en polisanmälan.

LÄS MER

Brottmål – Särskild företrädare för barn

Om ett barn under 18 år utsätts för brott i hemmet har barnet rätt till en särskild företrädare. Vi arbetar alltid ur ett barnperspektiv och vi finns tillgängliga med kort varsel.

LÄS MER

Familjerätt och tvister

Vi hjälper Dig i mål om äktenskapsskillnad, vårdnad, umgänge med barn, verkställighetsfrågor och kvarsittanderätt. Vi åtar oss uppdrag som god man i familjemål.

LÄS MER

Socialrätt

Vi företräder såväl privatpersoner, barn och föräldrar, som kommuner i mål om LVU, LVM och LSS.

LÄS MER

Företag & organisation

Vi erbjuder rådgivning och biträde även för företag och organisation.

LÄS MER

Kostnadsfri rådgivning

Advokatbyrån erbjuder kostnadsfri juridisk rådgivning per telefon i 15 minuter inom våra rättsområden.

LÄS MER

Jourtelefon för utsatta brottsoffer

Vi akuta frågor, nå oss på jourtelefon 070-867 07 24

Läs mer

Finansiering

Vilken tvist du befinner dig i, vad du har för försäkringar och vad du har för inkomst avgör vilken
ekonomisk hjälp du kan få för att finansiera ditt juridiska biträde.

Vi hjälper dig med ansökan!

LÄS MER